KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo lịch ôn tập môn Cơ sở dữ liệu/Cơ sở dữ liệu 1/ Cơ sở dữ liệu và lập trình quản lý thuộc học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:

Thời gian: Cả ngày thứ 7, 6/5/2017.

Địa điểm: sáng phòng BIII.10, chiều phòng B0.6

Đề nghị các sinh viên đã đăng ký ôn tập thực hiện nghiêm túc./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: