KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOASinh viên xem thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 theo link sau đây: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=2933 và thực hiện nghiêm túc nhé.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: