KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOALớp 19TH01 học bù môn Giới thiệu ngành vào sáng thứ 5 ngày 16/3/2017 tại phòng E2.1

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: