KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAMôn học

Thứ

Buổi

Từ ngày

Đến ngày

Phòng

Nhập môn .NET & LT C#

4

Chiều

8/3/2017

12/4/2017

PM6 (lầu 3 khu A gần thư viện)

Nhập môn lập trình

6

Sáng

17/3/2017

21/4/2017

PM6 (lầu 3 khu A gần thư viện)

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: