KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOALớp 17TH01 được nghỉ học môn Phân tích thiết kế HTTT vào chiều thứ 7 ngày 4/3/2017.

Lý do: GV bận đi công tác.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: