KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA


Lịch thi chính trị tổng hợp

Thông báo lịch thi chính trị tổng hợp học kỳ 3 năm học 2015-2016:

- Thời gian: 07h00 ngày 24/07/2016.

- Phòng Thi: AI.1 & AI.2