KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA1. Danh sách phân công GVHD ĐATN:

STT

Mã SV

Họ và

Tên

GVHD

ĐỊA CHỈ MAIL

1

15050038

Nguyễn Đức

Anh

Nguyễn Hoàng Sỹ

nhsy@bdu.edu.vn

2

15050082

Nguyễn Minh

Nguyễn Hoàng Sỹ

nhsy@bdu.edu.vn

3

14010047

Lê Minh

Tuấn

Đinh Thị Phượng

dtphuong@bdu.edu.vn

4

14050024

Lê Khắc

Hiếu

Đinh Thị Phượng

dtphuong@bdu.edu.vn

5

15050051

Hồ Thị

Xuân

Nguyễn Thị Lan Hương

lanhuong162@gmail.com

2. Một số lưu ý về thời gian thực hiện và việc đóng lệ phí ĐATN:

- Thời gian chuẩn bị đề tài và liên hệ trực tiếp Giảng viên hướng dẫn: từ ngày 25/03/2019                                               

- Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp: từ 25/03/2019 đến cuối tháng 7/2019                                           

- Thời gian nộp bài đồ án tốt nghiệp: cuối tháng 7/2019                                               

- Thời gian đóng lệ phí đồ án tốt nghiệp: từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 05/04/2019 (Thu trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) tại Phòng Tài chính- Kế toán.

- Mã môn học ĐATN: INF0137 (7TC). Sinh viên xem kỹ mã môn trước khi đóng tiền, mọi sai sót Khoa và Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Thông báo đến các sinh viên ở mục 1 biết và thực hiện nghiêm túc./.