KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA

Lịch thi chính trị tổng hợp

Created: 08:51 AM - 18/07/2016

Lịch thi chính trị tổng hợp  Xem chi tiết