KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC KHÁC

  CHỨC NĂNG WEBSITE

  BAN CỐ VẤN

  Trợ lý khoa:
  Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
  Số điện thoại: 0650.3 833 928
  Email: fit@bdu.edu.vn
  Skype: nguyenhoangphongit

  KẾT NỐI VỚI KHOA


  Khoa CNTT- Đại Học Bình Dương

  Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương – P.Hiệp thành – TP.TDM – Bình Dương.
  Điện thoại: (0650)3.833.928
  Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Minh Hằng