KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC KHÁC

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA

v/v Nộp lại báo cáo ĐATN theo ý kiến hội đồng đợt 1 năm 2017

Created: 11:06 AM - 27/07/2017

  Xem chi tiết


V/v Lịch bảo vệ ĐATN đợt 1 năm 2017

Created: 05:12 PM - 21/07/2017

  Xem chi tiết


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVPB ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

Created: 09:46 AM - 10/07/2017

  Xem chi tiết


Về việc đăng ký môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Created: 10:17 AM - 06/07/2017

  Xem chi tiết


V/v nộp ĐATN đợt 1 năm 2017

Created: 02:33 PM - 03/07/2017

  Xem chi tiết


v/v Gặp mặt và trao đổi về các vấn đề học tập và đăng ký môn học HK1 2017 - 2018

Created: 08:01 AM - 13/06/2017

  Xem chi tiết


Thời gian và địa điểm hội thảo Lego Robot

Created: 12:06 PM - 15/05/2017

  Xem chi tiết


Thông báo về việc đăng ký tham dự Ngày Hội STEM - Lego Robot tại Đại học Bình Dương

Created: 07:24 AM - 13/05/2017

  Xem chi tiết


Thông báo lịch ôn tập môn Cơ sở dữ liệu/Cơ sở dữ liệu 1/ Cơ sở dữ liệu và lập trình quản lý học kỳ 3...

Created: 09:26 AM - 04/05/2017

  Xem chi tiết


Thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2016-2017

Created: 01:48 PM - 15/03/2017

  Xem chi tiết


V/v Học bù môn Giới thiệu ngành

Created: 08:58 AM - 15/03/2017

  Xem chi tiết


Lịch thực hành đợt 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017

Created: 03:52 PM - 14/03/2017

  Xem chi tiết