KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC KHÁC

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐATN VÀ GVHD ĐƯỢC PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỢT 2 NĂM 2016

Created: 10:08 AM - 01/09/2016

  Xem chi tiết


Công ty FUJINET tuyển kỹ sư phần mềm

Created: 09:48 AM - 16/08/2016

  Xem chi tiết


Nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2016

Created: 01:07 PM - 12/08/2016

Nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2016  Xem chi tiết


Thông báo về kế hoạch thực hiện đồ án ngành năm 2016 và kế hoạch đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Created: 04:37 PM - 09/08/2016

  Xem chi tiết


Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Created: 02:56 PM - 04/08/2016

  Xem chi tiết


HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐH KHÓA 15 VÀ CĐ KHÓA 11 ĐỢT 1 NĂM 2016

Created: 01:19 PM - 03/08/2016

  Xem chi tiết


Thông báo các môn học trả nợ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ niên chế

Created: 03:39 PM - 02/08/2016

  Xem chi tiết


Danh sách phân công và thời gian gặp GV phản biện ĐATN đợt 1 năm 2016

Created: 01:48 PM - 25/07/2016

Danh sách phân công và thời gian gặp GV phản biện ĐATN đợt 1 năm 2016  Xem chi tiết


Thông báo về việc đăng ký bổ sung những môn học chưa đăng ký được

Created: 09:14 AM - 18/07/2016

Đăng ký bổ sung những môn học chưa đăng ký được  Xem chi tiết


v/v Hình thức thi lần 2 môn Giới thiệu ngành

Created: 02:24 PM - 14/07/2016

Hình thức thi lần 2 môn Giới thiệu ngành  Xem chi tiết


Thông báo về việc nộp ĐATN đợt 1 năm 2016

Created: 01:25 PM - 11/07/2016

Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2016  Xem chi tiết


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC PHẦN KỸ NĂNG KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN

Created: 10:39 AM - 09/07/2016

Đăng ký học phần "KỸ NĂNG KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN"  Xem chi tiết