KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC KHÁC

TIN TUYỂN SINH

TIN TỨC TỪ BDU

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐH KHÓA 15 VÀ CĐ KHÓA 11 ĐỢT 1 NĂM 2016

Created: 01:19 PM - 03/08/2016

  Xem chi tiết


Thông báo các môn học trả nợ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 hệ niên chế

Created: 03:39 PM - 02/08/2016

  Xem chi tiết


Danh sách phân công và thời gian gặp GV phản biện ĐATN đợt 1 năm 2016

Created: 01:48 PM - 25/07/2016

Danh sách phân công và thời gian gặp GV phản biện ĐATN đợt 1 năm 2016  Xem chi tiết


Thông báo về việc đăng ký bổ sung những môn học chưa đăng ký được

Created: 09:14 AM - 18/07/2016

Đăng ký bổ sung những môn học chưa đăng ký được  Xem chi tiết


v/v Hình thức thi lần 2 môn Giới thiệu ngành

Created: 02:24 PM - 14/07/2016

Hình thức thi lần 2 môn Giới thiệu ngành  Xem chi tiết


Thông báo về việc nộp ĐATN đợt 1 năm 2016

Created: 01:25 PM - 11/07/2016

Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2016  Xem chi tiết


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC PHẦN KỸ NĂNG KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN

Created: 10:39 AM - 09/07/2016

Đăng ký học phần "KỸ NĂNG KIẾN TẠO THƯƠNG HIỆU BẢN THÂN"  Xem chi tiết


Lịch giảng lập trình nhúng của PGS.TS.VASILEV tại Đại học Bình Dương từ 15/07/2016 đến 05/08/2016

Created: 08:55 AM - 08/07/2016

  Xem chi tiết


Thông báo phòng ôn tập môn Chính trị tổng hợp học kỳ 3 năm học 2015 - 2016

Created: 08:44 AM - 08/07/2016

Lịch ôn tập môn Chính trị tổng hợp học kỳ 3 năm học 2015 - 2016  Xem chi tiết


Lịch thi dự kiến lần 2 học kỳ 2 năm học 2015-2016 các môn học chuyên ngành

Created: 10:23 AM - 06/07/2016

  Xem chi tiết


Thông báo đăng ký môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Created: 10:02 AM - 04/07/2016

  Xem chi tiết


Thông báo tổ chức lớp ôn kiểm tra năng lực Anh văn quốc tế chuẩn đầu ra

Created: 04:20 PM - 01/05/2016

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của Trường Đại học Bình Dương củng cố kiến thức tiếng Anh trước khi tham gia dự thi Anh văn quốc tế do Bolt tổ chức;  Xem chi tiết