KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOA


Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTG ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và phát triển, trở thành “Siêu thị tri thức” góp phần xây dựng nền giáo dục mở của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, thực hiện một trong những ước nguyện tột cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“….ai ai cũng được học hành….”, bằng con đường “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”.

Khoa Tin Học cũng được thành lập cùng với thời gian này, Đến nay Khoa đã và đang đào tạo được 20 Khóa Đại học và 15 khóa Cao đẳng, trong đó đã có 16 khóa Đại học và 12 khóa Cao đẳng với khoảng 3000 Sinh viên đã ra trường, đã và đang làm việc tốt cho các công ty Việt Nam, công ty nước ngoài, các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh/thành lân cận

Tổ chức nhân sự:

Phó trưởng khoa phụ trách chung: ThS. Trần Trọng Tuyên

Phó trưởng khoa: TS. Tô Tuấn

Trưởng bộ môn mạng máy tính & truyền thông: ThS. Trương Hoài Phan

Thư ký + giáo vụ khoa: Cô Đinh Võ Thùy Trang

Đội ngũ giảng viên:

Cơ hữu

Thỉnh Giảng

TS. Nguyễn Quang Tấn

TS. Tô Tuấn

ThS. Trần Trọng Tuyên

ThS. Trương Hoài Phan

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

ThS. Đinh Thị Phượng

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

ThS. Mai Trung Thành

PGS.TS Đỗ Văn Nhơn

ThS. Phạm Thi Vương

ThS. Huỳnh Tấn Phước

ThS. Nguyễn Đình Hiển

ThS. Hồ Long Vân

ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương

ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh

CN. Lê Thị Gấm

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho  công nghiệp CNTT thông qua các chương trình đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng, ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên. đào tạo theo 7 chuyên ngành đào tạo sau:

- Hệ thống thông tin

- Công nghệ phần mềm

- Mạng máy tính và truyền thông

C. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY:

1. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng hệ thống tín chỉ

- Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, đưa công nghệ trực tuyến vào giảng dạy, tổ chức các buổi thảo luận trao đổi trực tuyến qua mạng nhằm tận dụng công nghệ trực tuyến để đưa chất xám của các chuyên gia trong và ngoài nước nhanh chóng đến với sinh viên.

- Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.

2. Cấu trúc chương trình:

- Chương trình được phân bố hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giữa các môn học đại cương - chuyên ngành nhằm đáp ứng kiến thức cơ bản và công nghệ giúp Sinh viên ngay từ năm thứ 3 có thể tham gia các đề tài nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ.

3. Cơ sở vật chất:

- Hệ thống giảng đường lý thuyết 2 cớ sở chính của ĐHBD tọa lạc  tại mặt tiền Đại Lộ Bình Dương và Hoàng Hoa Thám

- Hệ thống 2 phòng thí nghiệm thực tập các môn chuyên ngành

- Thư viện trung tâm trường ĐHBD và thư viện tỉnh Bình Dương, phục vụ đồng thời hàng trăm sinh viên đến nghiên cứu, học tập

4. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế:

Tập trung chuyên nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng CNTT theo các hướng:

- Phát triển và phổ biến các công nghệ thông tin mới.

- Phát triển các nghiên cứu cơ bản nhằm khai thác hiệu quả các tài nguyên thông tin.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ công tác đào tạo chất lượng cao.

D. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN:

- Sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại cập nhật, phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.

- Sinh viên đươc tham gia nghiên cứu và  các đề án sản xuất phần mềm ngay từ năm thứ 3.